DERATIZACE HLODAVCŮ

   Praha a Středočeský kraj

 

Textový boční panel pro umístění důležitého sdělení a fotografieDERATIZACE

je činnost, kterou provádíme hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Provádíme veškeré deratizace od preventivní lokální pokládky nástrah až po plošné interiérové i exteriérové zákroky.

Proč hubit škodlivé hlodavce?

Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění deratizace zabraňuje vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Součástí je i zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy.

Nástrahy a jejich umístění

Deratizační stanice s nástrahou je třeba umisťovat na vhodná místa s ohledem na jejich účinnost a bezpečnost, příslušná místa musí být označena výstražnými nálepkami. Dostane-li se následně k nástraze například dítě nebo domácí zvíře, je odpovědnost za způsobené problémy přičtena k tíži toho, kdo a jakým způsobem nástrahy umístil. Nástrahy můžou umisťovat jen zkušení pracovníci s certifikací a deratizační firmy, kteří mají na základě příslušných kurzů a zkoušek oprávnění k této činnosti a dokáží rizika přístupu k nástraze pro necílové živočichy eliminovat.

Nařízení Evropské komise

striktně dělí výrobky na ty, které jsou určeny pouze pro profesionální uživatele (autorizované deratizační firmy), a na ty, které jsou určeny k volnému prodeji. Výrobky typu měkká nástraha, obilná nástraha a granule s gramáží vyšší než 150 g a výrobky typu parafínové bloky s gramáží vyšší než 300 g budou od 1.3.2018 určeny pouze pro profesionální použití a nebude je možno volně prodávat. U výrobků určených pro volný prodej bude snížen maximální povolený obsah aktivní látky z 0,5% na 0,3%. Výrobky s obsahem aktivní látky vyšším než 0,3% nebude možno po 1.3.2018 volně prodávat.

Místo deratizačního zásahu musí být řádně označeno!

POSTUP PRACÍ VE VENKOVNÍCH I VNITŘNÍCH PROSTORÁCH

Při provádění deratizace je třeba také prohlédnout prostory, kde dochází k výskytu hlodavců a zjistit, kde jsou jejich přístupové cesty. Bez jejich utěsnění může opět docházet k vnikání škodlivých hlodavců do objektu.

Pokládáme plastové deratizační pastičky, které jsou určeny do venkovních prostor, deratizační přípravek je díky staničkám chráněn před okolními vlivy, dětmi, domácími mazlíčky a pozřením necílovými druhy. Pastička se podle možností upevní 2 šrouby s hmoždinkou nebo je podsilikována, aby nedošlo k nechtěné manipulaci. Podle možností se vytvoří zábrana a nasměrování hlodavců do pastičky.

Týden po deratizaci standartně provádíme kontrolu nástrah, doplníme návnady a odstraníme mrtvé hlodavce.